„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do finansowego wsparcia uchodźców z Ukrainy.
Pomoc prowadzimy w naszym ośrodku w Nasutowie.
Wpłat można dokonywać na poniższe dane:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
nr konta 35 2490 0005 0000 4600 9157 7399
z dopiskiem „DAROWIZNA UKRAINA”

Zarząd Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

Dear Friends, Partners and Supporters of our foundation,

we invite you to financially support refugees from Ukraine.
We provide help at our centre in Nasutów.
Payments can be made to the following data:

Data for payments in EUR:
European Meeting Center - Nowy Staw Foundation
PL 90 2490 0005 0000 4600 7481 7913
SWIFT: ALBPPLPW
with the annotation "donation Ukraine"

The Management Board of the European Meeting Center - Nowy Staw FoundationCZYM JEST OWES?

CELE

Celem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej świadczone na terenie subregionu puławskiego oraz chełmsko – zamojskiego.

OWES jest realizowany w ramach dwóch projektów:

RAZEM- INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ (subregion puławski)
oraz
„RAZEM dla ekonomii społecznej” (subregion chełmsko-zamojski).

DZIAŁANIA

W ramach działań OWES zapewniamy: doradztwo animację lokalną szkolenia wsparcie księgowe, marketingowe i prawne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy

BIBLIOTEKA OWES

POLECAMY OBSZERNĄ BIBLIOTEKĘ O EKONOMII SPOŁECZNEJNASZE PRZEDSIĘBIORSTWA

FIRMY POWSTAŁE W WYNIKU DZIAŁANIA OWESNOWOŚCI W OWES

05.09.2022 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 12.09.2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na następujące formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych

Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy
(1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia)

NABÓR TRWA OD 12 WRZEŚNIA 2022 R. DO 30 WRZEŚNIA 2022 R
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W RAMACH PROJEKTUWIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


02.09.2022 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 12.09.2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na następujące formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstwach społecznych
 3. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy
(1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia)

NABÓR TRWA OD 12 WRZEŚNIA 2022 R. DO 30 WRZEŚNIA 2022 R
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W III KWARTALE 2022 R.


WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


29.07.2022 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE
NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACYW RAMACH PROJEKTU
,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ” – SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Informujemy, że przedłużony zostaje termin składania wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy do dnia 31.08.2022. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.


08.06.2022 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE
NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACYW RAMACH PROJEKTU
,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ” – SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Informujemy, że przedłużony zostaje termin składania wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy do dnia 1.08.2022. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


20.05.2022 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 30.05.2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych (w ramach konkursu zostaną przyznane dotacje na utworzenie maksymalnie 9 miejsc pracy)
 2. Dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

NABÓR TRWA OD 30 MAJA 2022 R. DO 31 SIERPNIA 2022 2022 R.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W II i III KWARTALE 2022 R.


WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


10.05.2022 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 18.05.2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

NABÓR TRWA OD 18 MAJA 2022 R. DO 8 CZERWCA 2022 r.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W II KWARTALE 2022R.


WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


19.04.2022 Wydłużenie Terminu konkursu
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej- edycja 2022

Uwaga Nabór wniosków w konkursie o Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 został wydłużony do 4 maja 2022 r.

WIĘCEJ INFORMACJI


1.04.2022 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW
NA WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Informujemy, że przedłużony zostaje termin składania wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy do dnia 11.04.2022. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


17.03.2022 Konkurs o przyznanie certyfikatu
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,
a także jednostki samorządu terytorialnego

do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
 • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.

WIĘCEJ INFORMACJI


04.03.2022 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 14.03.2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

NABÓR TRWA OD 14 marca 2022 r. DO 01 kwietnia 2022 r.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W II KWARTALE 2022R.


WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


17.02.2022 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 01.03.2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych (w ramach konkursu zostaną przyznane dotacje na utworzenie maksymalnie 9 miejsc pracy)
 2. Dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych

Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

NABÓR TRWA OD 1 MARCA 2022 R. DO 31 MARCA 2022 R.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W I KWARTALE 2022 R.


WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA
ARCHIWUM OWESAkredytacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznejfacebook