„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

17.06.2024 WSPARCIE FINANSOWE
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 25.06.2024 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego przewidziane w projekcie:

 1. Dotacje na utworzenie miejsca pracy, w tym:
  1. wsparcie dla nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne,
  2. wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, niekorzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy,
  3. wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, korzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.
 2. Dotacje na utrzymanie miejsca pracy, w tym:
  1. wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w wymiarze pełnego etatu przez 12 miesięcy,
  2. wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w wymiarze 1/2 etatu przez 12 miesięcy.
 3. Dofinansowanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (w formie refundacji wydatków).

Zaleca się, aby działania zawarte w planach reintegracyjnych, na które PS ubiega się o dofinansowanie, były realizowane przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą CIS i KIS przedstawioną w internetowej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://rjps.mrips.gov.pl

Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 31 229 PLN
Kwota dotacji na utrzymanie jednego miejsca pracy wynosi 32 400 PLNł (pełny etat), 16 200 zł (1/2 etatu)
Kwota dofinansowania realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego na jednego pracownika wynosi około 2 000 PLN


NABÓR TRWA OD OD 25 CZERWCA 2024 R. DO 8 LIPCA 2024 R.


WIĘCEJ INFORMACJI


24.05.2024 ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW
- WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH PROJEKTU
,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKI

Informujemy, iż zmianie ulega termin naboru wniosków w ramach wsparcia finansowego w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” – Subregion Puławski. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone w dniu 23.04.2024 r. na stronie internetowej www.owes.info.pl.

Nabór zostanie przedłużony do dnia 31.05.2024 r.

NOWY TERMIN NABORU - NABÓR TRWA OD 1 MAJA 2024 R. DO 31 MAJA 2024 R.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.


16.05.2024 ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW
- WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH PROJEKTU
,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Informujemy, iż zmianie ulega termin naboru wniosków w ramach wsparcia finansowego w ramach projektu ,,Razem dla ekonomii społecznej” – Subregion Chełmsko – Zamojski. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone w dniu 24.04.2024 r. na stronie internetowej www.owes.info.pl.

Nabór zostanie przedłużony do dnia 29.05.2024 r.

NOWY TERMIN NABORU - NABÓR TRWA OD 1 MAJA 2024 R. DO 29 MAJA 2024 R.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.


15.05.2024 ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW
- WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH PROJEKTU
,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKII

Informujemy, iż zmianie ulega termin naboru wniosków w ramach wsparcia finansowego w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” – Subregion Puławski. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone w dniu 23.04.2024 r. na stronie internetowej www.owes.info.pl.

Nabór zostanie przedłużony do dnia 24.05.2024 r.

NOWY TERMIN NABORU - NABÓR TRWA OD 1 MAJA 2024 R. DO 24 MAJA 2024 R.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.


24.04.2024 WSPARCIE FINANSOWE
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 01.05.2024 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego przewidziane w projekcie:

 1. Dotacje na utworzenie miejsca pracy, w tym:
  1. wsparcie dla nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne,
  2. wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, niekorzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy,
  3. wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, korzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.
 2. Dotacje na utrzymanie miejsca pracy, w tym:
  1. wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w wymiarze pełnego etatu przez 12 miesięcy,
  2. wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w wymiarze 1/2 etatu przez 12 miesięcy.
 3. Dofinansowanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (w formie refundacji wydatków).

Zaleca się, aby działania zawarte w planach reintegracyjnych, na które PS ubiega się o dofinansowanie, były realizowane przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą CIS i KIS przedstawioną w internetowej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://rjps.mrips.gov.pl

Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 31 229 PLN
Kwota dotacji na utrzymanie jednego miejsca pracy wynosi 32 400 PLNł (pełny etat), 16 200 zł (1/2 etatu)
Kwota dofinansowania realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego na jednego pracownika wynosi około 2 000 PLN


NABÓR TRWA OD 1 MAJA 2024 R. DO 20 MAJA 2024 R.


WIĘCEJ INFORMACJI


23.04.2024 WSPARCIE FINANSOWE
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 01.05.2024 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego przewidziane w projekcie::

 1. Dotacje na utworzenie miejsca pracy, w tym:
  1. wsparcie dla nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne,
  2. wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, niekorzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy,
  3. wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, korzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.
 2. Dotacje na utrzymanie miejsca pracy, w tym:
  1. wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w wymiarze pełnego etatu przez 12 miesięcy,
  2. wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w wymiarze 1/2 etatu przez 12 miesięcy.
 3. Dofinansowanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (w formie refundacji wydatków).

Zaleca się, aby działania zawarte w planach reintegracyjnych, na które PS ubiega się o dofinansowanie, były realizowane przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą CIS i KIS przedstawioną w internetowej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://rjps.mrips.gov.pl

Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 31 229 PLN
Kwota dotacji na utrzymanie jednego miejsca pracy wynosi 32 400 PLNł (pełny etat), 16 200 zł (1/2 etatu)
Kwota dofinansowania realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego na jednego pracownika wynosi około 2 000 PLN


NABÓR TRWA OD 1 MAJA 2024 R. DO 20 MAJA 2024 R.


WIĘCEJ INFORMACJI


22.04.2024 r ZMIANA TERMINU OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW - WSPARCIE FINANSOWE
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Informujemy, iż z dniem 22.04.2024 r. zmianie ulega Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Razem dla ekonomii społecznej” FELU.08.02-IZ.00-0004/23 § 6 Tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie środków finansowych – dotacja na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy ust. 3, nowe brzmienie zapisu:

,,Ocena formalna oraz merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie środków finansowych dokonywana jest w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia składania wniosków.”

Zachęcamy do zapoznania się z „Regulaminem przyznawania środków finansowych”:

Regulamin przyznawania środków finansowych

POBIERZ: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU STRONA PROJEKTU


22.04.2024 r ZMIANA TERMINU OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW - WSPARCIE FINANSOWE
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKI

Informujemy, iż z dniem 22.04.2024 r. zmianie ulega Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” FELU.08.02-IZ.00-0003/23 § 6 Tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie środków finansowych – dotacja na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy ust. 3, nowe brzmienie zapisu:

,,Ocena formalna oraz merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie środków finansowych dokonywana jest w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia składania wniosków.”

Zachęcamy do zapoznania się z „Regulaminem przyznawania środków finansowych”:

Regulamin przyznawania środków finansowych

POBIERZ: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU STRONA PROJEKTU


20.03.2024 WSPARCIE FINANSOWE
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 26.03.2024 r.rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego przewidziane w projekcie:

 1. Dotacje na utworzenie miejsca pracy, w tym:
  1. wsparcie dla nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne,
  2. wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, niekorzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy,
  3. wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, korzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.
 2. Dotacje na utrzymanie miejsca pracy, w tym:
  1. wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w wymiarze pełnego etatu przez 12 miesięcy,
  2. wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w wymiarze 1/2 etatu przez 12 miesięcy.
 3. Dofinansowanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (w formie refundacji wydatków).

Zaleca się, aby działania zawarte w planach reintegracyjnych, na które PS ubiega się o dofinansowanie, były realizowane przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą CIS i KIS przedstawioną w internetowej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://rjps.mrips.gov.pl

Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 31 229 PLN
Kwota dotacji na utrzymanie jednego miejsca pracy wynosi 32 400 PLNł (pełny etat), 16 200 zł (1/2 etatu)
Kwota dofinansowania realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego na jednego pracownika wynosi około 2 000 PLN


NABÓR TRWA OD 26 MARCA 2024 R. DO 9 KWIETNIA 2024 R.


WIĘCEJ INFORMACJI


20.03.2024 WSPARCIE FINANSOWE
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 26.03.2024 r.rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego przewidziane w projekcie:

 1. Dotacje na utworzenie miejsca pracy, w tym:
  1. wsparcie dla nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne,
  2. wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, niekorzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy,
  3. wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, korzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.
 2. Dotacje na utrzymanie miejsca pracy, w tym:
  1. wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w wymiarze pełnego etatu przez 12 miesięcy,
  2. wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w wymiarze 1/2 etatu przez 12 miesięcy.
 3. Dofinansowanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (w formie refundacji wydatków).

Zaleca się, aby działania zawarte w planach reintegracyjnych, na które PS ubiega się o dofinansowanie, były realizowane przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą CIS i KIS przedstawioną w internetowej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://rjps.mrips.gov.pl

Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 31 229 PLN
Kwota dotacji na utrzymanie jednego miejsca pracy wynosi 32 400 PLNł (pełny etat), 16 200 zł (1/2 etatu)
Kwota dofinansowania realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego na jednego pracownika wynosi około 2 000 PLN


NABÓR TRWA OD 26 MARCA 2024 R. DO 9 KWIETNIA 2024 R.


WIĘCEJ INFORMACJI


04.03.2024 Razem - inicjatywny z obszaru ekonomii społecznej.
Subregion puławski

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw w ramach OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OWES) rozpoczął realizację projektu: „Razem - inicjatywny z obszaru ekonomii społecznej", który jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Obszar działania:
subregion puławski (powiaty: biłgorajski, janowski, puławski, rycki, kraśnicki, opolski)

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej, w tym zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób w niekorzystnej sytuacji z terenu subregionu puławskiego (powiaty: biłgorajski, janowski, puławski, rycki, kraśnicki, opolski) woj. lubelskiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE


04.03.2024 Razem dla ekonomii społecznej.
Subregion chełmsko-zamojski

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw w ramach OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OWES) rozpoczął realizację projektu: „Razem dla ekonomii społecznej", który jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej, w tym zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób w niekorzystnej sytuacji z terenu subregionu chełmsko-zamojski (powiaty: krasnostawski, tomaszowski, hrubieszowski, zamojski i m. Zamość, chełmski i m. Chełm) woj. lubelskiego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIEARCHIWUM OWES


WIĘCEJ O OWES

CZYM JEST OWES?

CELE

Celem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej świadczone na terenie subregionu puławskiego oraz chełmsko – zamojskiego.

OWES jest realizowany w ramach dwóch projektów:

RAZEM- INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ (subregion puławski)
oraz
„RAZEM dla ekonomii społecznej” (subregion chełmsko-zamojski).

DZIAŁANIA

W ramach działań OWES zapewniamy: doradztwo animację lokalną szkolenia wsparcie księgowe, marketingowe i prawne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy

BIBLIOTEKA OWES

POLECAMY OBSZERNĄ BIBLIOTEKĘ O EKONOMII SPOŁECZNEJNASZE PRZEDSIĘBIORSTWA

FIRMY POWSTAŁE W WYNIKU DZIAŁANIA OWES
Akredytacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznejfacebook