„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

CZYM JEST OWES?

CELE

Celem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej świadczone na terenie subregionu puławskiego.

DZIAŁANIA

W ramach działań OWES zapewniamy: doradztwo animację lokalną szkolenia wsparcie księgowe, marketingowe i prawne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy

BIBLIOTEKA OWES

POLECAMY OBSZERNĄ BIBLIOTEKĘ O EKONOMII SPOŁECZNEJNOWOŚCI W OWES

11.01.2018 Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych
na utworzenie nowych miejsc pracy
w ramach projektu
"Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej"

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór trwa od 22 stycznia 2018 r. do wyczerpania środków – w trybie ciągłym. Maksymalna kwota dotacji na 1 nowoutworzone miejsce pracy wynosi 23.000 PLN

WIĘCEJ INFORMACJI


3.11.2017 Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie nowych miejsc pracy

Informujemy, iż zostaje wydłużony termin konkursu "Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" – do 8 grudnia 2017 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

04.09.2017 SZKOLENIA PT.
"DROGA DO EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Informujemy, że w miejscowościach Zakrzówek oraz Puławy rozpoczęliśmy szkolenia pt. "Droga do ekonomii społecznej" dla osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie zainteresowanych działaniami w sferze ekonomii społecznej.


31.07.2017 Spotkanie
nt finansowania podmiotów
ekonomii społecznej

Zapraszamy na spotkanie „Świadczenie usług finansowych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych oraz wspieranie za pomocą pożyczek rozwoju organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej” w dniu 04.08.2017 godz. 11:30 – 15:00.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.06.2017 Dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.05.2017 Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu "Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej"

Informujemy, iż zostaje wydłużony termin konkursu „Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” – do 26 maja 2017 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O DOTACJACH

SPRAWDŹ CZYM JEST PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

01.02.2017 UMOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU "RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" PODPISANA

Miło nam poinformować, że umowa na realizację projektu "RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJI

HISTORIA OWES

2016

UMOWA Z Urzędem Marszałkowskim WOJewództwa LUBELSKIEGO

Podpisanie umowy na realizację projektu „RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

2015

AKREDYTACJA

OWES otrzymuje akredytację (AKSES) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2016

UMOWY PARTNERSKIE

Podpisanie umowy partnerskiej między Europejskim Domem – Spotkań – Fundacją Nowy Staw, a Consultorem Sp. z o.o, i Związkiem Młodzieży Wiejskiej. Jej celem jest prowadzenie OWES „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

2012

KONIEC PROJEKTU

Zakończenie realizacji projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

2009

POWOŁANIE OWES

Powołanie OWES jako dział Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.
Poczatek realizacji projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

2005

POCZĄTKI

Europejski Dom Spotkan –Fundacja Nowy Staw Partnerem w projekcie "W stronę polskiego modelu ekonomii społecznego–budujemy nowy Lisków”.
Powołanie Gminnego Centrum Aktywizacji Społeczno – Zawodowej i Nasutowskiego Przedsiebiorstwa Społecznego.Akredytacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznejfacebook