„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz szybkim tempem rozprzestrzenianiem się wirusa informujemy, że w najbliższym czasie kontakt z naszymi doradcami będzie odbywał się wyłącznie drogą telefoniczną oraz mailową.
Zachęcamy wszystkich do kontaktu pod numerem telefonu 507 114 740, adres e-mail mail@owes.info.pl.

Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej


CZYM JEST OWES?

CELE

Celem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej świadczone na terenie subregionu puławskiego oraz chełmsko – zamojskiego.

OWES jest realizowany w ramach dwóch projektów:

RAZEM- INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ (subregion puławski)
oraz
„RAZEM dla ekonomii społecznej” (subregion chełmsko-zamojski).

DZIAŁANIA

W ramach działań OWES zapewniamy: doradztwo animację lokalną szkolenia wsparcie księgowe, marketingowe i prawne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy

BIBLIOTEKA OWES

POLECAMY OBSZERNĄ BIBLIOTEKĘ O EKONOMII SPOŁECZNEJNASZE PRZEDSIĘBIORSTWA

FIRMY POWSTAŁE W WYNIKU DZIAŁANIA OWESNOWOŚCI W OWES

26.08.2021 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 03.09.2021 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 03 września 2021 r. DO 27 września 2021 r.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W II KWARTALE 2021R.


Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy
(1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia)

Maksymalna kwota subsydiowanego zatrudnienia wynosi 1 300 zł x 12 miesięcy

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


20.07.2021 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 28.07.2021 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  (w ramach konkursu zostanie przyznane maksymalnie 2 refundacje, wyłącznie w przypadku zatrudnienia osób opuszczających podmioty reintegracyjne czy placówki opiekuńczo – wychowawcze)
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej
  (w ramach konkursu zostanie przyznane maksymalnie 9 dotacji)


NABÓR TRWA OD 28 LIPCA 2021 R. DO 30 WRZEŚNIA 2021 r.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W III KWARTALE 2021R.


Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy
(1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia)

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


14.06.2021 WYDŁUŻENIE TERMINU KONKURSU ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ- EDYCJA 2021

Uwaga Nabór wniosków w konkursie o Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 został wydłużony do 30 czerwca 2021 r.

WIĘCEJ INFORMACJI


11.06.2021 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA
WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Informujemy, że przedłużony zostaje termin składania wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy do dnia 16.06.2021. Pozostałę warunki pozostają bez zmian.

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA11.06.2021 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 18.06.2021 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych


NABÓR TRWA OD 18 CZERWCA 2021 r. DO 12 LIPCA 2021 r.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W II KWARTALE 2021R.


Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy
(1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia)

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


27.05.2021 ZAKUP OD PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIOSRTW SPOŁECZNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw rozpoczyna nabór wniosków na zakup od podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


18.05.2021 OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU PN. „SUKCES -PROGRAM WSPARCIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W FUNKCJONOWANIU W SIECIACH, PARTNERSTWACH I KLASTRACH ”.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza ogłasza nabór podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych do Projektu pn. „Sukces -program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”.

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


14.05.2021 KONKURS O PRZYZNANIE CERTYFIKATU ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.

WIĘCEJ INFORMACJI


11.05.2021 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 19.05.2021 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 19 MAJA 2021 R. DO 11 CZERWCA 2021 r.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL
W II KWARTALE 2021R.


Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy
(1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia)

Maksymalna kwota subsydiowanego zatrudnienia wynosi 1 300 zł x 12 miesięcy

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


08.04.2021 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 16.04.2021 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 16 kwietnia 2021 r. DO 7 MAJA 2021 r.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL
W II KWARTALE 2021R.


Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy
(1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia)

Maksymalna kwota subsydiowanego zatrudnienia wynosi 1 300 zł x 12 miesięcy

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


07.04.2021 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 15.04.2021 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 15 kwietnia 2021 r. DO 5 MAJA 2021 r.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL
W II KWARTALE 2021R.


Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy
(1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia)

Maksymalna kwota subsydiowanego zatrudnienia wynosi 1 300 zł x 12 miesięcy

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


1.03.2021 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO – ZAMOJSKI

Informujemy, iż przedłużamy nabór wniosków ogłoszony 22.12.2020r. na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 22 GRUDNIA 2020 R. DO 12 MARCA 2021 R.
LUB DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL
W IV KWARTALE 2020 R. I KWARTALE 2021 R.


WIĘCEJ INFORMACJI


23.01.2021 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO – ZAMOJSKI

Informujemy, iż przedłużamy nabór wniosków ogłoszony 22.12.2020r. na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 22 GRUDNIA 2020 R. DO 28 LUTEGO 2021 R.
LUB DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL
W IV KWARTALE 2020 R. I KWARTALE 2021 R.

WIĘCEJ INFORMACJI


21.12.2020 ZAMYKAMY NABÓR WNIOSKÓW

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 21.12.2020 r. w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na IV KWARTAŁ 2020 r. zamykamy nabór wniosków na:

 • wsparcie na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,
 • wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej,
 • refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z subsydiowanym zatrudnieniem dla przedsiębiorstw społecznych,
 • dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy

w ramach projektu „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”.

Jednocześnie informujemy, iż ww. nabory na I kwartał 2021 r. zostaną ogłoszone wkrótce.


14.12.2020 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO – ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 22.12.2020 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 22 GRUDNIA 2020 R. DO 22 STYCZNIA 2021 R.
LUB DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL
W IV KWARTALE 2020 R. I W STYCZNIU 2021 R.

WIĘCEJ INFORMACJI


01.10.2020 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 08.10.2020 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 8 PAŹDZIERNIKA 2020 r. DO 28 października 2020 r.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL
W IV KWARTALE 2020R.

WIĘCEJ INFORMACJI


30.09.2020 zamykamy nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, iż z dniem dzisiejszym tj. 30.09.2020 r. w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na III KWARTAŁ 2020 r. zamykamy nabór wniosków

WIĘCEJ INFORMACJI


10.08.2020 WSPARCIE NA TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
W RAMACH PROJEKTU „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na wsparcie na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

WIĘCEJ INFORMACJI


10.08.2020 WSPARCIE NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
W RAMACH PROJEKTU „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej.

WIĘCEJ INFORMACJI


10.08.2020 REFUNDACJA WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY WRAZ SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z subsydiowanym zatrudnieniem w przedsiębiorstwach społecznych.

WIĘCEJ INFORMACJI23.07.2020 DOTACJE NA PRZYSTĄPIENIE ORAZ ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PROJEKTU „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych.

NABÓR TRWA OD 31 LIPCA 2020 R. DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W III KWARTALE 2020 R.

WIĘCEJ INFORMACJI
19.06.2020 ZAKUP OD PES I PS PRODUKTÓW LUB USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw rozpoczyna nabór wniosków na zakup od podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

WIĘCEJ INFORMACJI
10.06.2020 Wydłużenie terminu Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 do 31 lipca br.

Informujemy o wydłużeniu terminu naboru wniosków w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 do 31 lipca br.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl
03.04.2020 WSPARCIE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W SUBREGIONIE PUŁAWSKIM W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W związku z możliwością ubiegania się o różne formy wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej w urzędach pracy przedstawiamy w tabeli terminy składania wniosków i kontakty do osób odpowiedzialnych za wnioski w poszczególnych powiatowych urzędach pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI
06.04.2020 DORADZTWO KSIĘGOWO - PODATKOWE ORAZ FINANSOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Informujemy, że dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu puławskiego (powiaty: janowski, biłgorajski, puławski, kraśnicki, opolski, rycki) nadal dostępne jest doradztwo księgowo-podatkowe oraz finansowe. Doradztwo jest świadczone w formie dyżuru telefonicznego. Usługi doradztwa księgowo-podatkowego oraz finansowego są bezpłatne – wsparcie świadczone jest w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI
03.04.2020 Tarcza antykryzysowa OWES - ważne informacje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Wszelkie informacje na temat wsparcia można uzyskać od naszych kluczowych doradców biznesowych - kontakt bezpośredni lub przez nasze biuro.

WIĘCEJ INFORMACJI
03.04.2020 Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych

Co daje NGO-som przygotowany przez rząd pakiet specjalnych przepisów na czas epidemii? Część rozwiązań już działa – inne dopiero zaczniemy stosować. Na początek opisujemy najważniejsze dla organizacji pozarządowych punkty „Tarczy” i wyjaśniamy, czego mogą się spodziewać po uchwalonych ostatniego dnia marca regulacjach.

WIĘCEJ INFORMACJI
02.04.2020 DORADZTWO PRAWNE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W KWIETNIU 2020

Informujemy, że w kwietniu dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu puławskiego (powiaty: janowski, biłgorajski, puławski, kraśnicki, opolski, rycki) dostępne będzie doradztwo prawne. Doradztwo będzie świadczone w formie dyżuru telefonicznego. Usługi doradztwa prawnego są bezpłatne – wsparcie świadczone jest w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI
23.03.2020 DORADZTWO KSIĘGOWO-PODATKOWE ORAZ FINANSOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Informujemy, że od dnia 23.03.2020 r. dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu puławskiego (powiaty: janowski, biłgorajski, puławski, kraśnicki, opolski, rycki) dostępne będzie doradztwo księgowo-podatkowe oraz finansowe. Doradztwo będzie świadczone w formie dyżuru telefonicznego. Usługi doradztwa księgowo-podatkowego oraz finansowego są bezpłatne – wsparcie świadczone jest w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI
17.03.2020 DORADZTWO PRAWNE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Informujemy, że od dnia 18.03.2020 r. dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu puławskiego (powiaty: janowski, biłgorajski, puławski, kraśnicki, opolski, rycki) dostępne będzie doradztwo prawne. Doradztwo będzie świadczone w formie dyżuru telefonicznego. Usługi doradztwa prawnego są bezpłatne – wsparcie świadczone jest w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI
04.03.2020 Konkurs: Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

WIĘCEJ INFORMACJI
ARCHIWUM OWESAkredytacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznejfacebook