„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do finansowego wsparcia uchodźców z Ukrainy.
Pomoc prowadzimy w naszym ośrodku w Nasutowie.
Wpłat można dokonywać na poniższe dane:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
nr konta 35 2490 0005 0000 4600 9157 7399
z dopiskiem „DAROWIZNA UKRAINA”

Zarząd Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

Dear Friends, Partners and Supporters of our foundation,

we invite you to financially support refugees from Ukraine.
We provide help at our centre in Nasutów.
Payments can be made to the following data:

Data for payments in EUR:
European Meeting Center - Nowy Staw Foundation
PL 90 2490 0005 0000 4600 7481 7913
SWIFT: ALBPPLPW
with the annotation "donation Ukraine"

The Management Board of the European Meeting Center - Nowy Staw FoundationCZYM JEST OWES?

CELE

Celem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej świadczone na terenie subregionu puławskiego oraz chełmsko – zamojskiego.

OWES jest realizowany w ramach dwóch projektów:

RAZEM- INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ (subregion puławski)
oraz
„RAZEM dla ekonomii społecznej” (subregion chełmsko-zamojski).

DZIAŁANIA

W ramach działań OWES zapewniamy: doradztwo animację lokalną szkolenia wsparcie księgowe, marketingowe i prawne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy

BIBLIOTEKA OWES

POLECAMY OBSZERNĄ BIBLIOTEKĘ O EKONOMII SPOŁECZNEJNASZE PRZEDSIĘBIORSTWA

FIRMY POWSTAŁE W WYNIKU DZIAŁANIA OWESNOWOŚCI W OWES


14.06.2023 Laureaci i podmioty certyfikowane w konkursie MRiPS Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023

Przedstawiamy wyniki VI edycji konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023"

WIĘCEJ INFORMACJI


12 czerwca 2023r. Ogłoszenie wyników konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023

Ogłoszenie wyników konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 r. nastąpi 14 czerwca br. o godz. 11:00 w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Relacja z przekazania wyników będzie dostępna w mediach społecznościowych MRiPS. Zapraszamy do oglądania.


02 marca 2023r. Nabór wniosków w VI edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego.

WIĘCEJ INFORMACJI


02.02.2023 ZAKOŃCZENIE UDZIELANIA DOTACJI NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH – SUBREGION PUŁAWSKI, SUBREGION CHEŁMSKO - ZAMOJSKI

Informujemy, że ze względu na wyczerpanie środków finansowych zakończyliśmy udzielanie wsparcia dotacyjnego w ramach projektów ,,RAZEM dla ekonomii społecznej” subregion chełmsko – zamojski oraz ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” subregion puławski.
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach projektów.


28.11.2022 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE
NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PROJEKTU
,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ” – SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Informujemy, że przedłużony zostaje termin składania wniosków na dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej do dnia 6.12.2022 Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


07.11.2022 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION PUŁAWSK

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 16.11.2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na następującą formę wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

  1. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy
(1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia)


NABÓR TRWA OD 16 LISTOPADA 2022 R. DO 7 GRUDNIA 2022 R.
LUB DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW


WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


26.10.2022 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
– SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 04.11.2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na następujące formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

  1. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy
(1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia)


NABÓR TRWA OD 4 LISTOPADA 2022 R. DO 28 LISTOPADA 2022 R
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W IV KWARTALE 2022 R.


WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA


30.09.2022 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE
NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PROJEKTU
,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ” – SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Informujemy, że przedłużony zostaje termin składania wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy do dnia 7.10.2022 Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA
ARCHIWUM OWESAkredytacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznejfacebook